ประกาศผลการสอบคัดเลือกนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561

ยินดีดกับผู้สอบคัดเลือกทุกท่านค่ะ
โปรดดูรายละเอียดผลการสอบในไฟล์แนบว่านิสิตติดเงื่อนไขเรียนวิชา 01402501 ซึ่งจะเริ่มเรียนวันที่ 25 มิ.ย. หรือไม่นะคะ

แล้วพบกันค่ะ

ใส่ความเห็น